Monday, May 23, 2011

Saturday, May 14, 2011

One of references 11.May.2011

                          


                                     Gerry Judah

Wednesday, May 11, 2011

One of references 10.May.2011

                                         Naum gabo


Sunday, May 8, 2011

ARAKI SHIRO 2009 -Melting into the subconscious-
                                                   
  
                                                                            
                      costume and styling by ARAKI SHIRO


One of references 8.May.2011                                                  Marey
                              
    
                                  

Saturday, May 7, 2011

One of references 6.May.2011


Greg lynn